Gravvårdar


 • 13. Hallandssten, polerad framsida och råhuggna kanter med kantslag, text och dekor försänkt och förgylld.

 • 14. Rödflammig gnejs, helpolerad, text och dekor försänkt och förgylld

 • 15. Familjegrav, svart diabas, text försänkt och förgylld, med 3,75 m lång blomsterram i samma sten, ovansidan polerad.

 • 16. Råhuggen natursten, djupblästrad text och dekor med svart färg.

 • 17. Svart granit, helpolerad, text och dekor inhuggen med vasplatta

 • 19. Röd Bohusgranit, dekor och text upphöjd och polerad.

 • 18. Rullsten, djupblästrad, text och dekor med svart färg.

 • 20. Hjärtformad blå labrador, polerad ovansida, råhuggna kanter med kantslag, text försänkt och förgylld.

 • 21. Svart diabas, helpolerad, formad som en uppslagen bok, text försänkt och förgylld.

 • 22. Hallandssten, polerad ovansida, råhuggna kanter med kantslag, text och dekor försänkt med grå färg, samt sparvar i brons.

 • 23. Röd Vånga, polerad ovansida med råhuggna kanter, text och dekor försänkt och förgylld, platsen är indelad i planteringsfält av ramar där ovansidan är polerad.

 • 24. Röd granit, helpolerad med fasettslipade kanter, text och dekor försänkt och förgylld

 • 25. Hallandssten med polerad ellipsformad platta, spetsmejslad och råhuggen framsida och kant, text försänkt och förgylld, dekor inhuggen, upphöjd.

 • 26. Röd Vånga, dekor och text upphöjd och polerad, övrigt mattslipat.

 • 27. Ljus labrador, framsida polerad, spetsmejslad fot, huggna kanter, text försänkt med vit färg, fågel i brons.

 • 28. Grå granit med ornament och text av brons, planteringsytan som är 2 m lång är indelad i fält med blomsterram i samma sten, ovansidan är polerad.

 • 29. Grå bohusgranit, flammad ovansida råhuggna kanter med kantslag, text och dekor försänkt med svart färg.

 • 30. Hallandssten, ovansida grovslipad, råhuggna kanter med kantslag, text försänkt.

« Tillbaka