Gravvårdar 


 • 31. Hallandssten, ovansida polerad, råhuggna kanter med kantslag, text försänkt.

 • 32. Svart diabas, ovansida polerad, sågade kanter, text försänkt med vit färg.

 • 33, Svart diabas, polerad ovansida, grovslipade kanter, inhuggen/upphöjd text och dekor.

 • 34, Hallandssten med polerad framsida och råhuggna kanter med kantslag, text och dekor försänkt och förgyld.

 • 36. Hallandssten, polerad framsida, råhuggen kant med kantslag, text försänkt med grå färg.

 • 35. Röd granit, helpolerad fasettslipade kanter, text och dekor förgylld, med 2,50 lång ram och med 2 planteringsytor. Vas i brons som är nedsänkbar.

 • 37. Svart granit, helpolerad med text och kors i brons.

 • 38. Specialtillverkad efter kundens önskemål.

 • 39.Impala, helpolerad, text och dekor färsänkt med grå färg.

 • 40. Blå gnejs, helpolerad med glaciärslipning, text och dekor i brons.

 • 41. Röd granit, helpolerad, text och dekor försänkt och förgylld.

 • 42. Grå granit, framsida polerad, råhuggna kanter med kantslag, text och dekor försänkt med svart färg.

 • 43. Hallandssten, flammade ytor, text och dekor djupblästrat.

 • 44. Råhuggen naturstren, text djupblästrad.

« Tillbaka